Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
6
 
 
2020-12-28
Informujemy, że pojawił się wzór nowej umowy o przyznaniu pomocy, a także wzór aneksu do umowy już podpisanej dla Beneficjentów działania podejmowanie działalności gospodarczej. Obydwa dokumenty uwzględniają zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związane z epidemią COVID-19.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi dokumentami zamieszczonymi poniżej.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne wzory dokumentów znajdują się na stronie ARiMR w zakładce: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

2020-12-22
Na czas radosnego Świętowania życzymy Państwu, by jak najszybciej wróciła normalność w naszych kontaktach rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych, by pokój i nadzieja zastąpiły towarzyszący nam lęk o zdrowie bliskich i przyszłość, byśmy w Nowym 2021 Roku mogli współpracować z pełną mocą na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny!
WYNIKI OCENY I WYBORU DLA NABORÓW 1/2020 i 2/2020
2020-12-10
Informujemy, że w zakładce Nabory znajdują się wyniki oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach zakończonych naborów 1/2020 i 2/2020 na działanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.
2020-12-10
Rok 2020 wszystkim zapadnie w pamięć przede wszystkim z powodu pandemii wirusa Sars-Cov2. Odbija się ona głównie na naszym zdrowiu ale również dezorganizuje życie zawodowe i rodzinne, ogranicza kontakt z klientami, utrudnia bezpośrednie dotarcie do beneficjentów. Utrudnione są wszelkie spotkania - Walne zebranie członków, posiedzenia Rady czy Zarządu stowarzyszenia, które często są jednostką sprawczą działalności organizacji pozarządowej  jaką jest LGD. Ważne było dla nas, by dostęp do pracowników biura mimo, że niekiedy utrudniony, był zawsze możliwy dzięki chociażby mediom elektronicznym – mail, telefon, portale społecznościowe itp. Podczas pierwszej fali pandemii pracownicy biura realizowali zadania w trybie zdalnym, a druga fala spowodowała pracę w trybie hybrydowym – naprzemiennie  - jeden pracownik w biurze, jeden zdalnie, przy zachowaniu jednocześnie wszelkich wymogów sanitarnych... 
2020-12-04
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje indywidualne nt. dofinansowania z PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD 
w dniach 08.12.2020 oraz 15.12.2020 w godz. 11:00 - 14:00 
w biurze LGD w Górze, przy ul. Armii Polskiej 11 - 13. 
W celu zachowania obostrzeń sanitarnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 536 408 818, 65 30 700 30 lub mailowy: ujscie.baryczy@gora.com.pl
2020-12-02
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” w celu realizacji obowiązkowego Planu komunikacji z lokalną społecznością, przystępuje do badania satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Gorąco zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki posłużą LGD do sformułowania dalszych celów działania i obszarów szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w konstruowaniu celów przyszłej strategii lokalnej. 
Ankieta online do wypełnienia znajduje się pod adresem: 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
6
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się