Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Spotkania w gminach członkowskich

SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINACH CZŁONKOWSKICH
W dniach 30.06.2022 - 01.07.2022 odbyły się spotkania konsultacyjne w każdej gminie członkowskiej LGD w sprawie tworzenia nowej strategii rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Podczas tych spotkań ze społecznością lokalną ustaliliśmy mocne i słabe strony naszego terenu, obszary, którymi Leader powinien się zająć i wstępne cele, którymi nasza strategia powinna się kierować.
Dziękujemy za Państwa obecność, aktywność, merytoryczne wypowiedzi oraz zgłoszone uwagi i problemy. Moderatorowi panu Grzegorzowi Cetnerowi dziękujemy za merytoryczne wprowadzenie i opis obszarów, którymi będzie się zajmował Leader, za poprowadzenie dyskusji i wszelkie wsparcie w procesie konsultacyjnym. Wyrazy wdzięczności kierujemy do dyrekcji i pracowników ośrodków kultury z naszego terenu - Zespółu Placówek Kultury w Wąsoszu, Domu Kultury w Górze, Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie - za bezpłatne użyczenie sal na spotkania, pomoc w ich organizacji oraz życzliwą współpracę. 
Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu rozwój najbliższej okolicy do dalszej pracy nad naszym dokumentem strategicznym oraz wyrażanie swoich uwag w ramach dostępnych w najbliższym czasie kanałów konsultacyjnych: elektronicznego formularza zgłaszania uwag, konsultacji bezpośrednich w gminach członkowskich i biurze LGD. 
Proces tworzenia strategii współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się