Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
52
 
 
2023-05-31
Zmierzamy ku mecie w przebiegu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Podczas forum lokalnego w dniu 31.05.2023r. zebraliśmy ostateczne uwagi do projektowanych zapisów w dokumencie. Zostaną one teraz opracowane i już w najbliższy poniedziałek 05.06.2023r. Walnemu Zebraniu Członków LGD przedstawiony zostanie do zaakceptowania ostateczny projekt naszej strategii. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym na poszczególnych etapach tworzenia dokumentu za pomoc, podzielenie się własnymi doświadczeniami, pomysłami, za skonsultowane zapisy i działalność na rzecz rozwoju regionu. 
Proces tworzenia strategii współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" PROW na lata 2014-2020.
2023-05-31
ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia 
na dzień 05 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 11 – 13 (I piętro)

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie.
2. Zmiana w składzie Rady LGD ze względu na zmianę sektorowości.
3. Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.
4. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027.
5. Wolne głosy.
6. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 05 czerwca 2023 roku o godz. 13:15.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 60 min.

PREZES ZARZĄDU LGD UŚCIE BARYCZY
     (-) Jolanta Wrotkowska

2023-05-22
Serdecznie zapraszamy członków LGD Ujście Baryczy, członków grupy roboczej ds. LSR, aktywnych lokalnych liderów i wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru na
 FORUM LOKALNE, które rozpocznie się 31.05.2023r. o godz. 12:00 w Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13 (sala klubowa).
Podczas forum zapoznamy Państwa z projektem naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Zebrane od uczestników uwagi do projektu dokumentu będą niezwykle cennym narzędziem do przygotowania ostatecznego brzmienia strategii, a następnie przedstawienia jej do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
Prosimy o Państwa obecność i zaangażowanie w przygotowaniu strategii odzwierciedlającej nasze oczekiwania i plany.


Przygotowanie strategii współfinansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" PROW na lata 2014-2020

2023-04-20
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
W dniu 18.04.2023r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków LGD, podczas którego:
● członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2022
●przyjęto zmiany w statucie, dostosowując go do nowego okresu programowania i Wspólnej Polityki Rolnej
●w związku z upływem kadencji władz wybrano:
  •Zarząd w składzie 
Jolanta Wrotkowska - Prezes
Lilla Różańska- Wiceprezes 
Teresa Frączkiewicz - Skarbnik
Joanna Lorenc - sekretarz
Tadeusz Otto
•Radę w składzie
Ludwik Skoczylas - przewodniczący 
Halina Mielnik - zastępca przewodniczącego
Elżbieta Maćkowska - sekretarz
Iwona Buczyńska 
Bożena Gawlicz
Arkadiusz Gortych 
Agnieszka Jędryczka
Joanna Laksander 
Maria Michta
Zbigniew Mikoluk 
Marzena Myszorek
Teresa Sibilak 
•Komisję Rewizyjną w składzie
Katarzyna Kurdek - przewodnicząca
Danuta Biernacka
Radosław Mrówka
●omówiono plany najbliższej działalności LGD.
Dziękujemy wszystkim obecnym za poświęcony czas i zaangażowanie w pracę stowarzyszenia.
Pracownikom Dom Kultury w Górze na czele z p.dyrektorem Arkadiuszem Gustawem dziękujemy za udostępnienie i przygotowanie sali.
2023-04-05
ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 18 kwietnia 2023r. o godz. 12:00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13
Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie Prezesa Zarządu za rok 2022.
3. Absolutorium dla Zarządu LGD Ujście Baryczy za rok 2022.
4. Zmiana statutu LGD Ujście Baryczy w związku z nowym okresem  programowania.
5. Wybory władz LGD  - Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej - w związku z upływem kadencji.
6. Plany działalności LGD w roku 2023r.
7. Wolne głosy.
8. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 18 kwietnia 2023 roku o godz. 12:15.


Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 120 min.

PREZES LGD UJŚCIE BARYCZY
(-) Jolanta Wrotkowska


2023-04-05
W dniu 03.04.2023r. wybraliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, by wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami obszaru porozmawiać na temat wody, jej znaczenia w środowisku, a w szczególności o możliwościach zagospodarowania i wykorzystania wody opadowej. Wierzymy, że edukacja ekologiczna przyniesie wymierne efekty naszych działań prośrodowiskowych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach, za co im serdecznie dziękujemy! Dziękujemy również p. Marcie Kokot - Wójcik za zaproszenie na zajęcia świetlicowe.
 
 
1
 
2
 
3
 
4
   ...  
52
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się