Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Walne zebranie członków

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  2. Wybieranie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie ich liczby,
  3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
  4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  5. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał władz Stowarzyszenia ich dotyczących,
  6. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  7. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
  8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  9. Podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się