Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Komisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
  • Katarzyna KURDEK - Przewodnicząca
  • Danuta BIERNACKA - Sekretarz
  • Radosław MRÓWKA - Członek
KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w  działalności oraz określenie terminów i sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz  składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4) dokonywanie oceny funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
5) opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się