Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

KSOW

02.11.2021

REALIZACJA WSPÓŁPRACY Z KRAJOWĄ SIECIĄ OBSZARÓW WIEJSKICH

W ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” realizuje operację pt.: "Dobre praktyki krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD – źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Celem operacji jest: „opracowanie narzędzi usprawniających praktyki zarządcze w ramach Sieci LGD, ich upowszechnienie wśród beneficjentów wraz z podniesieniem ich wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z ich zastosowaniem. Dodatkowym celem będzie zgromadzenie dobrych praktyk, ich identyfikacja i upowszechnienie wśród LGD i parterów. Kolejnym ważnym celem realizacji zaplanowanych projektowych zadań będzie uwzględnienie nowych kierunków preferowanych przez KE w nowym okresie finansowania 2021-2027, takich jak np.: ochrona klimatu, nowe technologie oraz formuła Smart Village, co w przyszłości będzie przydatne w opracowaniu założeń kolejnych LSR”.

W ramach realizacji operacji przygotowano m.in.:

1) publikację pt.: „Poradnik dla Lokalnych Grup Działania”. Publikacja zawiera opracowanie końcowe projektu uwzględniające specyfikę LGD, założenia metodologiczne, wnioski z konsultacji – badań i dobrych praktyk LGD oraz kraju i/ lub zagranicy. Autorką „Poradnika dla Lokalnych Grup Działania” jest prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka (Uniwersytet Wrocławski).

Poradnik do pobrania poniżej

2) publikację pt.: „Raport dla LGD oraz lokalnych interesariuszy. „Raport” zawiera opis metodologii identyfikacji dobrych praktyk. Stanowi on materiał o charakterze edukacyjno-instruktażowym z zakresu stymulowania skutecznych działań, współpracy z partnerami oraz promowania dobrych zidentyfikowanych praktyk. Celem opracowania jest podniesienie jakości współpracy partnerów i wypracowanie właściwych założeń na potrzeby przyszłych LSR. 

Autorką publikacji pt.: „Raport dla LGD oraz lokalnych interesariuszy” jest prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka (Uniwersytet Wrocławski).

Raport do pobrania poniżej

3) "Multimedialne nagrania – dobre praktyki". Jest to10 multimedialnych nagrań promujących dobre praktyki realizacji LSR-ów na Dolnym Śląsku. 

Za stronę techniczną (kamerę, montaż, postprodukcję) odpowiedzialny był Tomasz Wojciechowski Social Media Creative Solitions. W nagraniach wykorzystano również filmy przekazane przez Lokalne Grupy Działania.

Nagrania do obejrzenia pod linkiem http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci-dsp/1152-multimedialne-nagrania-dobre-praktyki

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się