Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Spotkania grupy roboczej

Harmonogram spotkań grupy roboczej ds. tworzenia LSR:

1. 28.07.2022 godz. 10:45 - 13.45 - online - podsumowanie konsultacji społecznych przeprowadzonych podczas spotkań w gminach członkowskich, pierwsze wnioski dla nowej LSR, dyskusja nt. działań, priorytetów

2. 26.08.2022 godz. 10:00 - 14:00 - online - proces wyboru LSR - stan na dzień spotkania, przygotowanie ankiety zbierającej informacje od mieszkańców/odwiedzających obszar na temat zagadnień istotnych do wdrożenia LSR, preferowanych działań na obszarze, celów i kierunków rozwoju obszaru, omówienie priorytetowych obszarów strategii, prozycje kryteriów preferujących dane operacje w LSR

3. 27.09.2022 godz. 10:00 - 14:00  - Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13 - budżet LSR i plany jego podziału, proponowane wskaźniki do realizacji, plan działania

4. 09.11.2022 godz. 10:00 - 14:00 - Restauracja ASTI w Górze, ul. Wrocławska 80 - podsumowanie spotkań z grupami interesów i konsultacji społecznych, w tym ankiet i formularzy uwag, bieżąca praca nad ostatecznym kształtem strategii


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się