Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2023-01-11
ZAPYTANIE OFERTOWE - WARSZTATY

 

Góra, dnia 11.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - WARSZTATY

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza doskładania ofert cenowych na realizację poniższegozamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pn.:

1.       Zagospodarowanie wody deszczowej -  dla 30 osób

2.       Wykorzystanie kompostu w gospodarstwie domowym - dla30 osób.

Warunki realizacji zamówienia:

·        Warsztaty obejmują : po 1 spotkaniu 5 - godzinnym zkażdego asortymentu warsztatów, przeprowadzone w miesiącach  luty-marzec  2023 r., w dniach i godzinach ustalonych zwykonawcą.

·        Zamawiający zapewni lokal przystosowany doprzeprowadzenia warsztatów oraz catering dla uczestników.
Zamawiający zapewnia nabór uczestników. 

·        Wykonawca opracuje całościowo ulotkę informacyjnąna podane tematy w formacie A4, do akceptacji zamawiającego (treść, skład,szata graficzna) – wydruk po stronie zamawiającego

·        Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną(prezentacja, film) o tematyce warsztatów, popartą przykładami z realizacjipodobnych zadań

Warunkiuczestnictwa w zamówieniu:

1.      Zamawiającymusi wykazać się doświadczeniem w przeprowadzeniu tego typu zajęć poprzezzałączenie wykazu przeprowadzonych warsztatów o podobnej tematyce, min 3 szt.

2.      Zamawiającymusi  dostarczyć referencje od osób, narzecz których wykonywano zlecenia o podanej tematyce.

3.      Prelegencimusza wykazać się wykształceniem wyższym kierunkowym, odpowiednim do tematuzamówienia i doświadczeniem zawodowym w podanej dziedzinie.

4.      Ofertynależy  składać łącznie na oba tematy

 

Naoferty oczekujemy w terminie do dnia 19stycznia 2023r. do godz. 12:00

Osoba dokontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/30700 30

Termin realizacji usługi: luty – marzec 2023

Warunki płatności – przelew, termin 14 dni od dniaotrzymania faktury/rachunku

Ofertyprosimy na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl, LGD „Ujście Baryczy”, ul. Armii Polskiej 11-13,56-200 Góra

Doniniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówieńpublicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podaniaprzyczyny.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się