Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2022-09-28
Kolejne spotkanie grupy roboczej ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027 za nami. Na posiedzeniu w dniu 27.09.2022 dyskutowaliśmy m.in. na temat proponowanego podziału budżetu, wskaźników i planu działania. Udało nam się także w ramach pracy grupy spotkać z reprezentantami młodzieży. Ich zdanie na temat potrzeb i obszarów deficytowych na naszym terenie jest dla nas bardzo cenne. Zachęcamy wszystkich młodych do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia strategii. Już wkrótce zaprosimy szersze grono na spotkanie konsultacyjne! 

Dziękujemy wszystkim aktywnym członkom grupy roboczej za poświęcony czas, Pani Teresie Frączkiewicz za pomoc w organizacji spotkania on-line z młodzieżą, a Panu Grzegorzowi Cetnerowi za moderowanie i poprowadzenie owocnych dyskusji.

Proces tworzenia strategii jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze " Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2022-09-07

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy"  rozpoczęła pracę nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, społeczność lokalną i odwiedzających nasz obszar do wzięcia udziału w tym procesie. 
Bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety internetowej na temat preferowanych kierunków naszej przyszłej działalności. 
Ankieta dostępna jest pod adresem https://forms.gle/6Xst6oPaTSiUEHTG7
Zebrane opinie, sugestie i oceny będą ważnym materiałem źródłowym dla grupy roboczej pracującej nad przygotowaniem strategii i określeniem celów naszego dalszego działania.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.

Proces tworzenia strategii jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" PROW 2014-2020

2022-08-09

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR


2022-07-04
SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINACH CZŁONKOWSKICH
W dniach 30.06.2022 - 01.07.2022 odbyły się spotkania konsultacyjne w każdej gminie członkowskiej LGD w sprawie tworzenia nowej strategii rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Podczas tych spotkań ze społecznością lokalną ustaliliśmy mocne i słabe strony naszego terenu, obszary, którymi Leader powinien się zająć i wstępne cele, którymi nasza strategia powinna się kierować.
Dziękujemy za Państwa obecność, aktywność, merytoryczne wypowiedzi oraz zgłoszone uwagi i problemy. Moderatorowi panu Grzegorzowi Cetnerowi dziękujemy za merytoryczne wprowadzenie i opis obszarów, którymi będzie się zajmował Leader, za poprowadzenie dyskusji i wszelkie wsparcie w procesie konsultacyjnym. Wyrazy wdzięczności kierujemy do dyrekcji i pracowników ośrodków kultury z naszego terenu - Zespółu Placówek Kultury w Wąsoszu, Domu Kultury w Górze, Gminnego  Ośrodka Kultury w Niechlowie - za bezpłatne użyczenie sal na spotkania, pomoc w ich organizacji oraz życzliwą współpracę. 
Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu rozwój najbliższej okolicy do dalszej pracy nad naszym dokumentem strategicznym oraz wyrażanie swoich uwag w ramach dostępnych w najbliższym czasie kanałów konsultacyjnych: elektronicznego formularza zgłaszania uwag, konsultacji bezpośrednich w gminach członkowskich i biurze LGD. 
Proces tworzenia strategii współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2022-06-23
Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027.
Zachęcamy Państwa do udziału w procesie tworzenia tego dokumentu strategicznego. Naszym celem jest stworzenie strategii odpowiadającej na Państwa potrzeby. Niezwykle ważnym jest więc, by społeczność lokalna wyraziła swoje zdanie i zaangażowała się w proces jej opracowywania. Zachęcamy gorąco każdego, któremu nie jest obojętny rozwój obszarów wiejskich do uczestnictwa w spotkaniach ze społecznością lokalną, konsultacjach społecznych w punktach konsultacyjnych oraz zgłaszania swoich uwag i pomysłów. 
Najbliższe spotkania odbędą się w następujących miejscach i terminach:
- 30.06.2022 godz. 10:00 Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu
- 30.06.2022 godz. 14:00 Dom Kultury w Górze, sala klubowa
- 01.07.2022 godz. 10:00 Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie
Zachęcamy do bieżącego obserwowania strony LGD www.ujsciebaryczy.pl oraz funpage’u na Facebooku, gdzie będą zamieszczane wszystkie informacje związane z procesem tworzenia strategii.
ZOBACZ WSZYSTKIE

Polecamy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się