Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2024-04-25
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD
ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 06 maja 2024 roku o godz. 14:00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13.

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie z działalności LGD w roku 2023.
3. Absolutorium dla Zarządu za rok 2023.
4. Zmiana statutu stowarzyszenia.
5. Przyjęcie Regulaminu Pracy Rady  LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027
6. Przyjęcie Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027
7. Przyjęcie Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania lub zmiany
8. Przyjęcie Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz kryteriów wyboru grantobiorców.
9. Plany działalności LGD w roku 2024.
10. Wolne głosy.
11. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 06 maja 2024 roku o godz. 14:15.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 60 min.

PREZES ZARZĄDU LGD UŚCIE BARYCZY
     (-) Jolanta Wrotkowska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się