Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Projekty współpracy


"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"


I MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY 

"Festiwal Kulinarny: tradycje wsi polskiej i czeskiej"  KUL-FEST"

                                                             

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00006-6936-UM0130006/20 z dn. 10.05.2021r. (po Aneksie nr 2: Nr umowy 00006-6936-UM0120006/20)

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. 

CEL OPERACJI: 

LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych poprzez realizację wydarzeń i warsztatów na temat zdrowego odżywiania z wykorzystaniem Eco produktów; Rozwijanie oferty promocyjnej regionu poprzez wydanie publikacji promocyjnych i organizację wydarzenia. 
LGD "Ujście Baryczy" - Wypromowanie obszaru "Ujście Baryczy"
Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby wydarzeń / imprez i warsztatów oraz publikacji. 

Partner zagraniczny: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się