Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2019-11-06
Granty na komponent współpracy ponadnarodowej - IV RUNDA REKRUTACJI
Nazwa projektu: Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. 

Jest to pierwszy tego typu projekt grantowy w Polsce realizowany przez Operatora grantu (Profesja z partnerami.), w ramach którego beneficjenci z Polski będą mogli rozszerzyć projekty standardowe o współpracę ponadnarodową z podmiotami z obszaru całej Unii Europejskiej. 

Operator grantu udzieli wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia partnerstw  ponadnarodowych i finansowego w formie grantów o max. wartości 100.000 zł na zasadach określonych w procedurze grantowej. Pula środków wynosi 10 mln zł.

Informacje o projekcie są rozpowszechniane na terenie całego kraju - w celu zapewnienia możliwości przystąpienia do projektu beneficjentom z obszaru wszystkich województw.

Rekrutacja będzie aktualnie prowadzona w ramach IV RUNDY REKRUTACJI GRANTOBIORCÓW w terminie:

Runda IV:  1-30 listopada 2019r. (do 23:59)

Na stronie: https://grupaprofesja.com/projekty/mwso/ znajdą Państwo m.in. zasady ubiegania się o granty (procedurę grantową) oraz odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli chcieliby Państwo realizować projekt grantowy we współpracy ponadnarodowej, zachęcamy do przesłania nam Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania na stronie) i skorzystania z konsultacji.

Dysponujemy bazą partnerów ponadnarodowych online i umożliwiamy nawiązanie współpracy ponadnarodowej.

Już ponad połowa grantów z przewidzianych co najmniej stu, została przeznaczona na wypracowanie nowych rozwiązań w całej Polsce.

Granty są wyjątkową szansą na rozpoczęcie współpracy z podmiotami z UE i transfer dobrych praktyk.

Teraz jest jeszcze szansa na dołączenie do grona Grantobiorców.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami
poniedziałek - piątek    8:00 - 16:00
(z wyjątkiem 1 i 11 listopada)

E-mail: pytaniapower@grupaprofesja.com
Tel: 663 667 883   570 683 776    537 324 888


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się