Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2012-04-25
Walne Zebranie Członków
13 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania. Na zebranie przybyło 33 członków, co stanowiło quorum i możliwe stało się podejmowanie uchwał.

Trochę historii: Stowarzyszenie LGD „Ujście Baryczy” powstało na podstawie Uchwały nr 1/2008 r. podczas zebrania założycielskiego, w dniu 16 stycznia 2008. Przystąpiły do niego trzy gminy: Góra, Wąsosz i Niechlów. Powołano Zarząd, a pierwszym prezesem, który jednocześnie był pomysłodawcą i motorem wszelakich działań, aby LGD zaczęło funkcjonować, został Tadeusz Otto; przewodniczącym Rady LGD wybrano Ludwika Skoczylasa, a przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej Wiesława Plutę. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła 08. 09. 2008 r. W grudniu zatrudniony został kierownik Biura Stowarzyszenia i w drodze konkursu funkcję tę objęła Jolanta Wrotkowska. Powstała strona internetowa Stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz oddano do użytku (po remoncie) biuro, wyposażone w niezbędne meble i sprzęt biurowy. W okresie od 2008 do 2012 r. dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych ze wspomnianych gmin odbyło się kilkanaście szkoleń i konferencji, które prowadził Grzegorz Cetner, a w r. 2012 były to szkolenia prowadzone przez Ingę Demianiuk-Ozgę, prezesa Stwarzyszenia LGD Dolina Baryczy. Wykonano waloryzację przyrodniczą obszaru LGD „Ujście Baryczy”, szczególnie pod kątem miejsc do rozmieszczenia platform do obserwacji ptaków wędrownych; w lipcu 2011 r. odbył się I Rajd Rowerowy tzw. promienisty, w którym uczestniczyły 3 grupy rowerowe, łącznie 71 osób; w listopadzie tegoż samego roku odbyła się konferencja przyrodnicza „Natura-nasze bogactwo” połączona z podsumowaniem konkursu fotograficznego pod tym samym tytułem. Również w 2011 r. nagrany został film „Mieszkam na wsi” promujący Stowarzyszenie. Film został wyemitowany w grudniu 2011 r i jest nadal dostępny w Internecie. Jedną z najważniejszych prac wykonanych przez Radę był I, II i III nabór wniosków grantowych. W I naborze, w 2009 r. złożono 18 wniosków (Odnowa i rozwój wsi- 2 wnioski; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1; Małe projekty – 15). Łączna kwota, na jaką przyznano dofinansowanie w ramach limitu naboru to 935081, 83 zł. W II naborze  w roku 2010 wniosków było tylko 8 (1 z Odnowy wsi i 7 z Małych projektów). Łącznie dofinansowanie to kwota 376 824,89 zł. Natomiast w III naborze, w r. 2011  złożono 25 wniosków (5 – Odnowa wsi; 4- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 15 – Małe projekty). Dofinansowanie wyniosło 1 435 899, 45 zł

Przebieg Walnego Zebrania Członków LGD.

Zebranie otworzyła i sprawozdanie za ostatni rok złożyła obecna prezes LGD i kierownik Biura Jolanta Wrotkowska. Po niej swoje sprawozdanie przedstawił przew. Komisji Rewizyjnej Wiesław Pluta, potem przew. Rady Ludwik Skoczylas. Wszystkie sprawozdania przyjęto bez dodatkowych pytań i wyjaśnień, Zarząd absolutorium za rok 2011 r. uzyskał i odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Nowy Zarząd stanowią: prezes Jolanta Wrotkowska, z-ca Halina Mielnik, sekretarz Bronisław Pospiech, skarbnik Teresa Frączkiewicz, członkowie - ks. Tomasz Czabator, Agata Jankowska-Michalska, Maria Michta. Rada LGD to: prezes Ludwik Skoczylas, z-ca Lilla Różańska, sekretarz Elżbieta Maćkowska, członkowie- Bożena Gawlicz, Cecylia Kwaśnica, Krystyna Maksymiak, Teresa Sibilak, Leszek Stecki, Remigiusz Drzewiecki. Komisja Rewizyjna – przew. Marek Hołtra, członkowie- Danuta First i Katarzyna Kurdek. W ten oto sposób w skład Zarządu, Rady i Komisji weszli przedstawiciele trzech gmin.

Gorące oklaski i podziękowania otrzymał Tadeusz Otto, który był dobrym duchem LGD w okresie jego tworzenia i prezesem Zarządu do lutego 2011 r, kiedy to złożył rezygnację z racji pełnienia innych obowiązków.

Na zakończenie prezes J. Wrotkowska poinformowała o planowanych na rok 2012 przedsięwzięciach: rajdach rowerowych w trzech gminach pt. „Cudze chwalicie-swego nie znacie”, spływie kajakowym oraz udziale LGD w dożynkach w gminach Góra, Niechlów i Wąsosz. Najbliższy rajd rowerowy odbędzie się 3 maja z miejscowości Stara Góra przez Rogów do Osetna Wielkiego. Szczegóły dotyczące terminów i warunków uczestnictwa będzie można odnaleźć na www.ujsciebaryczy.pl.

 

 Elżbieta Maćkowska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się