Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2012-09-14
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz informuje o planowanym ogłoszeniu naboru  wniosków w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

Termin składania wniosków: od dnia 10.10.2012 r. do dnia 30.10.2012 r. do godziny 12.00.

 

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs 
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:


1.     Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów 
tej   osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 255 692,55 zł

2.       Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 - limit dostępnych środków : 251 177,74 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 132 102,00 zł

Termin składania wniosków: od dnia 10.10.2012 r. do dnia 30.10.2012 r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz 
z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.       Każda operacja musi być zgodna z:

·         co najmniej jednym celem ogólnym,

·         co najmniej jednym celem szczegółowym,

·         co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju

2.       Operacja musi uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

·         minimum 5 pkt. na 10 pkt.  w przypadku działania Małe projekty

·         minimum 3 pkt. na 9 pkt. w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi

·         minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest 
w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl, a także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200, tel. 65/544 36 40, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dolnyslask.pl oraz www.arimr.gov.pl


LGD  „Ujście Baryczy” udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD „Ujście Baryczy”
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się