Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2017-12-02
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie trzech szkoleń

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej na:

przeprowadzenie trzech szkoleń dla:

potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014 – 2020 
dla operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej; łącznie 30 osób, w poniższym zakresie tematycznym:

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020.

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci, warunki kwalifikowalności.

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Zasady wypełnienia wniosków i Biznesplanów.

<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru.

<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->Rozliczenie operacji.

Łączny czas 1 szkolenia to 4 godz. lekcyjne z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-->przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.


Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-->powielenia materiałów szkoleniowych,

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->wynajmu sali i nagłośnienia,

<!--[if !supportLists]-->3)    <!--[endif]-->wynajmu sprzętu audiowizualnego,

<!--[if !supportLists]-->4)    <!--[endif]-->cateringu.


Planowane terminy i miejsca szkoleń:

18.12.2017, godz. 9:00-12:00                Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 
os. Zacisze 10D, 56 – 210 Wąsosz

18.12.2017, godz. 12:30 – 15:30           Urząd Miasta i Gminy w Górze,
ul. Mickiewicza 1, 56 – 200 Góra

18.12.2017, godz. 16:00 – 19:00           Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie,
ul. Dworcowa 9, 56 – 215 Niechlów

Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.


Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia, względnie dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia.

Od wykładowcy wymaga się wykształcenia wyższego (ukończenie odpowiednich studiów magisterskich bądź podyplomowych z dziedziny rachunkowości, księgowości lub pokrewnych) oraz posiadania wiedzy adekwatnej do tematu szkolenia oraz co najmniej 3 letniej praktyki w prowadzeniu szkoleń lub form zbliżonych (np. warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów) w danej dziedzinie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy dołączyć do oferty:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-->kwestionariusz osobowy lub CV wykładowcy

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykładowcy w zakresie tematyki szkolenia oraz praktykę w prowadzeniu szkoleń i wykładów (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne, świadectwa pracy itp.)


Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.


Ofertę obejmującą kalkulację kosztów  - cenę netto oraz brutto za oba szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać do poniedziałku 01.12.2017r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD przy ul. Armii Polskiej 11 - 13 
w Górze w ww. terminie.


Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%.

W przypadku ofert najkorzystniejszych o jednakowej cenie o wyborze oferenta zadecyduje Komisja oceniająca powołana przez Prezesa LGD uwzględniając wcześniejszą współpracę z LGD bądź oceniając poziom doświadczenia i kwalifikacji oferentów.


W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536 408 818


Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się