Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2015-10-12
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 29 października 2015 roku o godz. 1300 w sali 110 UMiG w Górze
 

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

1.                    Otwarcie.

2.                    Sprawozdanie z prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.

3.                    Odwołanie Rady LGD w związku z zakończeniem okresu programowania PROW 2007-2013.

4.                    Zmiany w Zarządzie LGD w związku ze złożonymi rezygnacjami.

5.                    Weryfikacja członkowstwa w stowarzyszeniu.

6.                    Plany działalności LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

7.                    Wolne głosy.

8.                    Zamknięcie obrad.

 

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 29 października 2015 roku o godz. 1315.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 1h 30 min.

 

Wszystkich nieaktywnych członków stowarzyszenia, nieopłacających składek członkowskich lub niewyrażających woli współpracy z LGD w nowym okresie programowania, proszę 
o jednoznaczną deklarację dalszego członkowstwa lub ewentualnie o złożenie pisemnej rezygnacji z członkowstwa w LGD Ujście Baryczy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się