Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2015-11-30
Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu celów i przedsięwzięć nowej Lokalnej Strategii Rozwoj
CEL OGÓLNY 1 (C.O.1): ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI 
NA OBSZARZE UJŚCIA BARYCZY

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 (C.S.1.1): ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 (P1): OBIEKTY DZIEDZICTWA LOKALNEGO WIZYTÓWKĄ UJŚCIA BARYCZY

Typ operacji: operacje o wartości powyżej 50 000 zł (większe niż granty)

Przykłady działań: remont, budowa, przebudowa, modernizacja, zagospodarowanie terenu obiektów zabytkowych, obiektów kulturalnych, sakralnych i innych obiektów dziedzictwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2 (P2): DOPOSAŻENIE PODMIOTÓW KULTYWUJĄCYCH DZIEDZICTWO LOKALNE

Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)

Przykłady działań: doposażenie obiektów dziedzictwa lokalnego, ośrodków kulturalnych, świetlic wiejskich, zespołów ludowych (np. zakup strojów) i innych podmiotów dziedzictwa lokalnego

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 (C.S.1.2): WYPROMOWANIE OBSZARU UJŚCIA BARYCZY

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3 (P3): AKTYWNA PROMOCJA UJŚCIA BARYCZY

Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)

Przykłady działalności: wydawnictwa, wydarzenia promujące region, materiały promocyjne

PRZEDSIĘWZIĘCIE 4 (P4): PROMUJEMY OBSZAR UJŚCIA BARYCZY

Typ operacji: działalność prowadzona przez LGD, projekt współpracy pn. „…”
(„Kulinaria” - Czechy, Sowiogóry, Dobra Widawa)

Przykłady działań: wydawnictwa, wydarzenia promujące region, materiały promocyjne, strony internetowe i podstrony na portalach społecznościowych

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 (C.S.1.3): WZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ OBSZARU

PRZEDSIĘWZIĘCIE 5 (P5): TURYSTYKA I REKREACJA W UJŚCIU BARYCZY

Typ operacji: operacje do wartości 50 000 zł (granty)

Przykłady działań: mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, małe obiekty turystyki 
i rekreacji (np. place zabaw, siłownie napowietrzne), wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, miejsca przystankowe na trasach turystycznych 
(np. pola biwakowe, przystań kajakowa) i inne

PRZEDSIĘWZIĘCIE 6 (P6): INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Typ operacji: operacje o wartości powyżej 50 000 zł (większe niż granty)

Przykłady działań: szlaki, ścieżki turystyczne i rekreacyjne, poprawa stanu i ilości infrastruktury turystycznej (budowa i modernizacja), dostosowanie obiektów, zagospodarowanie terenu na potrzeby turystyki i rekreacji,

PRZEDSIĘWZIĘCIE 7 (P7): INFORMACJA TURYSTYCZNA

Typ operacji: działania LGD – stworzenie punktu informacji turystycznej o regionie

 

CEL OGÓLNY 2 (C.O.2): WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
NA OBSZARZE UJŚCIA BARYCZY

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 (C.S.2.1): TWORZENIE I UTRZYMANIE 
MIEJSC PRACY NA OBSZARZE UJŚCIA BARYCZY

PRZEDSIĘWZIĘCIE 8 (P8): PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W UJŚCIU BARYCZY

Typ operacji: premie na rozpoczęcie działalności w wysokości 100 000 zł oraz dotacje na rozwój działalności gospodarczej w kwocie powyżej 25.000 zł (zatrudnianie) do 300.000 zł, dotacje na rozwój działalności gospodarczej w kwocie do 25.000 zł (bez zatrudnienia).

Przykłady działań: zakładanie nowych podmiotów gospodarczych i rozwój już istniejących przedsiębiorstw, w tym inwestycje związane z rozwiązaniami innowacyjnymi i proekologicznymi, odnawialnymi źródła energii tworzące miejsca pracy i służące utrzymaniu miejsc pracy

 

 

 

CEL OGÓLNY 3 (C.O.3): WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 (C.S.3.1): PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI LUDNOŚCI UJŚCIA BARYCZY

PRZEDSIĘWZIĘCIE 9 (P9): MIESZKAŃCY UJŚCIA BARYCZY PODNOSZĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)

Przykłady działań: szkolenia, warsztaty, działalność edukacyjna na rzecz mieszkańców regionu

PRZEDSIĘWZIĘCIE 10 (P10): EKOLOGIA W UJŚCIU BARYCZY

Typ operacji: Projekt współpracy pn. „…” (Qwsi, Sowiegóry, opolskie)

PRZEDSIĘWZIĘCIE 11 (P11): MIESZKAŃCY WIZYTÓWKĄ UJŚCIA BARYCZY

Typ operacji: szkolenia, warsztaty, konkursy, działalność edukacyjna na rzecz mieszkańców regionu – działalność LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 (C.S.3.2): WSPARCIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW UJŚCIA BARYCZY

PRZEDSIĘWZIĘCIE 12 (P12): UJŚCIE BARYCZY AKTYWNIE

Typ operacji: wydarzenia wspierające aktywność mieszkańców – działalność LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 13 (P13): ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU 
W UJŚCIU BARYCZY

Typ operacji: operacje o wartości do 50 000 zł (granty)

Przykłady działań: działania oferujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego 
(w tym działania prozdrowotne), wydarzenia sportowe, rekreacyjne, turystyczne, kulturalne, konkursy, przeglądy, festiwale i inne

PRZEDSIĘWZIĘCIE 14 (P14): CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NA WSIACH

Typ operacji: operacje o wartości powyżej 50 000 zł (większe niż granty)

Przykłady działań: remont, modernizacja, wyposażenie, zagospodarowanie terenu obiektów pełniących funkcje centrum aktywności społecznej na wsi, świetlic wiejskich, instytucji kultury

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się