Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2011-05-11
Zakończenie konkursu

W dniu 10 maja br. o godz. 1200 zakończył się konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty,
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ,
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” .

Informujemy, że wpłynął jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz siedem wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. Małych projektów. W ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie wpłynął żaden wniosek.

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU II – MAŁE PROJEKTY

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

Kwota dofinansowania

1

II/MP/1

Gmina Góra

Modernizacja świetlicy w m. Rogów Górowski 
– etap II

Rogów Górowski, dz. nr 88
56 – 200 Góra

25000,00

2

II/MP/2

Gmina Góra

Modernizacja świetlicy w m. Borszyn Wielki

Borszyn Wielki, dz. nr 211
56 – 200 Góra

24501,00

3

II/MP/3

Dom Kultury w Górze

Bawmy się razem – Dni Góry 2012

Sportowa 1
56 – 200 Góra

24500,00

4

II/MP/4

Rosette 
Gastronomia i Catering Zdzisław Żmiejewski

Zakup zestawu solarnego z montażem

Armii Polskiej 2a
56 – 200 Góra

19664,40

5

II/MP/5

Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach

Scalanie wspólnoty wokół promocji zabytków lokalnych i kultywowania dziedzictwa regionalnego

Siciny, dz. nr 897/16
56 – 215 Niechlów

12448,38

6

II/MP/6

Gmina Niechlów

Promocja zasobów Gminy Niechlów poprzez organizację dożynek gminnych we wsi Wioska

Wioska, dz. nr 149
56 – 215 Niechlów

14222,25

7

II/MP/7

Gmina Niechlów

Promocja zasobów i walorów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gminy Niechlów poprzez wydanie folderu

Głogowska 31
56 – 215 Niechlów

7006,12


LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU II – ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

Kwota dofinansowania

1

II/O/1

Gmina Niechlów

Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach – utworzenie placu rekreacyjnego

Siciny
56 – 215 Niechlów

248 286,18


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się