Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2010-03-31
Wspólne posiedzenie władz LGD „Ujście Baryczy”
W dniu 12 marca odbyło się wspólne posiedzenie władz LGD „Ujście Baryczy” poinformowanie członków stowarzyszenia o bieżącej działalności LGD oraz określenie planów na przyszłość.


Prowadzący posiedzenie władz LGD Prezes Zarządu Tadeusz Otto przypomniał, że jesteśmy w okresie naboru wniosków, który kończy się 25 marca. Wymaga to podniesienia aktywności Rady i przygotowania się do rozpatrywania wniosków złożonych w biurze LGD.

Prezes zwrócił też uwagę na dużą odpowiedzialność Komisji Rewizyjnej za działalność LGD szczególnie w zakresie prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. Zgodnie bowiem ze Strategią, to na Komisji Rewizyjnej ciąży obowiązek dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. Poinformował także o zamiarze Zarządu zwołania w kwietniu Walnego Zebrania Członków, na którym pod głosowanie poddawany będzie wniosek w sprawie absolutorium, który przygotować ma Komisja Rewizyjna.

Poza tym Prezes Zarządu poinformował o:

1)       przebiegu szkoleń aktywizacyjnych w dniach 15,18 i 25 lutego,

2)       zakończeniu remontu biura LGD,

3)       planowanych posiedzeniach Zespołów roboczych LGD,

4)       działalności doradczej biura LGD w zakresie sporządzania wniosków,

5)       sporządzaniu wniosku na kredyt na kwotę 120 tys. zł,

6)       podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na funkcjonowanie LGD w roku 2010.


Mówiąc o działaniach LGD na przyszłość Prezes Zarządu zwrócił uwagę na następujące kwestie:

Zwrócił się z prośbą o aktywną działalność w ramach Zespołów roboczych i wymierne efekty pracy Zespołów, które pozwolą Zarządowi na wykorzystanie wniosków Zespołów w funkcjonowaniu LGD w następnych latach.
Poprosił o propozycje do projektów współpracy. LGD „Ujście Baryczy ma na ten cel 101 tys. zł do wykorzystania i zgodnie z harmonogramem pierwsze działania w zakresie współpracy muszą być podjęte w roku 2011.
Zwrócił także uwagę na przyjrzeniu się kryteriom oceny wniosków, aby w efekcie poprzez kryteria można było wpływać na jak najefektywniejszą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zapowiedział przed wakacjami jeszcze jedno wspólne posiedzenie władz LGD celem podsumowania przebiegu naboru oraz omówieniu działań na przyszłość szczególnie w zakresie opracowania projektu współpracy.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się