Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2021-02-11
WARSZTAT REFLEKSYJNY 18.02.2021

ZAPROSZENIE
do udziału
w WARSZTACIE REFLEKSYJNYM


którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 
i działań LGD.

Podczas warsztatu on-line, który zaplanowaliśmy na dzień 18 lutego 2021 r. godz. 10:00 

na platformie click meeting, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;
10. Sposób wykorzystania rekomendacji
 Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady i Stowarzyszenia, ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych wnioskodawców i wszystkich, którym nie jest obojętny rozwój naszych terenów.  Zapraszamy również przedstawicieli UMWD oraz sąsiednich LGD.

Niestety panująca pandemia nie pozwala nam się spotkać osobiście, jednak zachęcamy do udziału w spotkaniu z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji na odległość, w pełni bezpiecznie, z zacisza swojego domu czy miejsca pracy. Uczestnikom spotkania zostanie na podany adres mailowy wysłany bezpośredni link do spotkania. Nie ma potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania  będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2021 roku.

Moderatorem warsztatów będzie Pan Grzegorz Cetner, pracownik CDR w Poznaniu posiadający duże doświadczenie w projektach związanych ze społecznościami lokalnymi i samorządami.

Chęć udziału w warsztatach prosimy zgłosić z podaniem adresu e-mail do dnia 16.02.2021r. telefonicznie: 65 30 700 30 lub e-mailowo: ujście.baryczy@gora.com.pl


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się