Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2011-05-06
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W DNIU 15 KWIETNIA
W dniu 15 kwietnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD za rok 2010 oraz zmiany w osobowym składzie Zarządu i Rady stowarzyszenia.

W związku ze złożonymi rezygnacjami członków Zarządu – Pani Anny Demkowicz oraz Pana Remigiusza Drzewieckiego oraz członka Rady – Pana Jana Sowy Walne Zebranie Członków stowarzyszenia podjęło uchwały o wygaśnięciu ich mandatów oraz uchwały w sprawie wyboru na członków Zarządu Pani Agaty Jankowskiej – Michalskiej oraz Pana Bronisława Pospiecha, a na członka Rady Pani Lilli Różańskiej. Prezes Zarządu Pani Jolanta Wrotkowska w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała odchodzącym członkom Zarządu oraz Rady za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz życzyła powodzenia i sukcesów w dalszej pracy społecznej i zawodowej.

Dnia 15 kwietnia odbyło się również posiedzenie Zarządu w nowym składzie, na którym członkowie Zarządu funkcję sekretarza powierzyli Panu Bronisławowi Pospiechowi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się