Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2011-02-23
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”.
W dniu 31 stycznia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD, omówienie działalności stowarzyszenia w 2011r. oraz ważne kwestie zmian w osobowym składzie zarządu.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia podjęło uchwałę o wygaśnięciu mandatu Prezesa Zarządu w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Otto z pełnienia tej funkcji oraz uchwałę w sprawie wyboru na członka Zarządu Pani Jolanty Wrotkowskiej – kierownika biura LGD. Członek Zarządu Pani Teresa Frączkiewicz w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała Panu Tadeuszowi Otto za organizację działalności LGD, za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wyrażając przy tym nadzieję na dalszą współpracę w ramach stowarzyszenia.

W b.r. zaplanowano wiele przedsięwzięć mających przyczynić się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, do aktywizacji środowiska lokalnego, m.in.: opracowanie waloryzacji przyrodniczej, organizację rajdu rowerowego, konkursu fotograficznego, szkolenia dla lokalnych liderów, konferencji przyrodniczej czy szkoleń aktywizujących.

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło w drodze uchwały zmianę Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z koniecznością dostosowania jej do przepisów znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 138, poz. 868 ze zm.), a także uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”.

Dnia 31 stycznia odbyło się również posiedzenie Zarządu w nowym składzie, na którym członkowie Zarządu funkcję Prezesa powierzyli Pani Jolancie Wrotkowskiej – dotychczas zatrudnionej na stanowisku kierownika biura LGD.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się