Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2012-03-30
Walne Zebranie Członków
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 13 kwietnia 2012 roku na godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze.

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

1. Otwarcie.

2. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD za 2011r.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2011 z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

4. Absolutorium dla Zarządu za 2011r.

5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD w latach 2008- 2012

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w latach 2008- 2012

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2008- 2012

8. Wybór Władz Stowarzyszenia

- Zarząd

- Rada

- Komisja Rewizyjna

9. Przerwa w obradach W przerwie Walnego Zebrania nastąpi ukonstytuowanie się władz stowarzyszenia.

10. Informacja Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach ukonstytuowania się władz w II kadencji

11. Planowane działania do realizacji w III i IV etapie.

12. Wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 13 kwietnia 2012 roku o godz. 9:45. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 3 h. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

PREZES ZARZĄDU

(-)Jolanta Wrotkowska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się