Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2015-11-03
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD UJŚCIE BARYCZY
Na dzień 29.10.2015r. Zarząd LGD Ujście Baryczy zwołał nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. W programie zebrania znalazły się m.in. wybory członków Zarządu w związku ze złożonymi rezygnacjami. Walne Zebranie Członków przyjęło rezygnację 
p. Haliny Mielnik z funkcji wiceprezesa Zarządu, p. Bronisława Pospiecha z funkcji sekretarza Zarządu oraz p. Marii Michty, p. Agaty Jankowskiej, ks. Tomasza Czabatora z funkcji członka Zarządu. Złożone rezygnacje wynikały z wyznaczenia przez włodarzy gmin innych przedstawicieli gmin, ze zmiany miejsca zamieszkania oraz z przyczyn osobistych. Prezes LGD Jolanta Wrotkowska podziękowała wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu za wspólną pracę w stowarzyszeniu. 
W wyniku tajnych wyborów do Zarządu wybrano p. Lillę Różańską, 
p. Tadeusza Otto oraz p. Grzegorza Kordiaka.

Jednocześnie w związku z zakończeniem okresu programowania PROW 2007 – 2013 przyjęto rezygnacje członków Rady stowarzyszenia. Wybór nowych członków Rady zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odnośnie nowego okresu programowania PROW 2014-2020 zostanie przeprowadzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania Członków odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym jego członkowie powierzyli funkcję Wiceprezesa p. Lilli Różańskiej. eli gmin, ze zmiany miejsca zamieszkania oraz z przyczyn osobistych. Prezes LGD Jolanta Wrotkowska podziękowała wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu za wspólną pracę w stowarzyszeniu. 
W wyniku tajnych wyborów do Zarządu wybrano p. Lillę Różańską, 
p. Tadeusza Otto oraz p. Grzegorza Kordiaka.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się