Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2013-03-19
Walne zebranie członków LGD Ujście Baryczy - 07.03.2013
W dniu 07.03.2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”. Prezes Jolanta Wrotkowska przedstawiła zebranym prezentację obejmującą różne rodzaje działalności  i aktywności LGD w roku ubiegłym, m.in. cykl spotkań „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, II Rajd rowerowy Ujściem Baryczy i spływ kajakowy, wystawa „Piękno odzyskane” 
w Osetnie, warsztaty rękodzielnicze, I Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych, III i IV nabór wniosków, udział w imprezie Oblężenie Klasztoru w Lubiążu, udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych. Głównym punktem zebrania była procedura absolutoryjna. Na wniosek Komisji Rewizyjnej (przedstawiony przez sekretarza komisji panią Danutę First) członkowie LGD jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za 2012 rok. Poza tym omówiono planowane do realizacji w roku 2013 zadania LGD w ramach działań: 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju”, 
431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 
oraz 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się