Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Tytuł nowej podstrony

W dniu 31 stycznia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD, omówienie działalności stowarzyszenia w 2011r. oraz ważne kwestie zmian w osobowym składzie zarządu.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia podjęło uchwałę o wygaśnięciu mandatu Prezesa Zarządu w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Otto z pełnienia tej funkcji oraz uchwałę w sprawie wyboru na członka Zarządu Pani Jolanty Wrotkowskiej – kierownika biura LGD. Członek Zarządu Pani Teresa Frączkiewicz w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała Panu Tadeuszowi Otto za organizację działalności LGD, za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wyrażając przy tym nadzieję na dalszą współpracę w ramach stowarzyszenia.

W b.r. zaplanowano wiele przedsięwzięć mających przyczynić się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, do aktywizacji środowiska lokalnego, m.in.: opracowanie waloryzacji przyrodniczej, organizację rajdu rowerowego, konkursu fotograficznego, szkolenia dla lokalnych liderów, konferencji przyrodniczej czy szkoleń aktywizujących.

Więcej informacji na stronie Jakiegoś Urzędu: dowolny tekst, który będzie wyświetlany na stronie

Więcej informacji na naszej podstronie: podobnie - dowolny tekst

Zapytania proszę kierować na adres e-mail :  można wpisać adres e-mail lub dowolny tekst, np. "kliknij"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się