Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2010-03-03
Rusza pierwszy nabór wniosków
Samorząd Województwa Dolnośląskiego opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” dotyczące pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioski będą przyjmowane od 1 marca do 25 marca 2010 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania mającej siedzibę w Górze, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 200 (II piętro). Ogłoszenie o naborze zamieszczone jest także na naszej stronie internetowej w zakładce: NABÓR WNIOSKÓW. Biuro Lokalnej Grupy Działania udziela nieodpłatne porady w zakresie sporządzania wniosków. Wiedzę na ten temat można także uzyskać podczas szkoleń aktywizacyjnych. Pierwsze z cyklu szkoleń odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze (sala narad nr 110) w dniu 15 lutego, a dotyczyć będzie wniosków składanych w ramach działania Odnowa wsi. Kolejne szkolenia zorganizowane zostaną w dniu 18 lutego w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu poświęcone składaniu wniosków w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, a w dniu 25 lutego w Ośrodku Kultury w Niechlowie poświęcone Małym projektom. Szkolenia mają na celu przygotowanie podmiotów zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru ogłaszanego przez Lokalną Grupę Działania „Ujście Baryczy”.
Skierowane są także do tych, którzy myślą o skorzystaniu ze środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy w następnych naborach wniosków ogłaszanych przez Lokalna Grupę Działania. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 9.00 i zaplanowane są na 6 godzin. W tematyce każdego szkolenia znajdą się takie tematy jak charakterystyka poszczególnych działań obje tych naborem, porady i uwagi do sporządzania wniosków, a także przewidziano możliwość zadawania pytań szkolącemu. Szkolenie prowadzić będzie Pan Grzegorz Cetner, pracujący w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się