Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2016-11-02
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – WYDANIE PUBLIKACJI PT. „POEZJA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY”
„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


 Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl, na tablicy ogłoszeń LGD oraz wysłano drogą mailową do trzech potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:

WYDANIE PUBLIKACJI, FORMAT A5, 80 STRON + OKŁADKA, NAKŁAD 400 SZT. W MIĘKKIEJ OPRAWIE + 100 SZT. W TWARDEJ OPRAWIE, DRUK CZARNO-BIAŁY

W przewidzianym w zapytaniu ofertowym czasie otrzymano następujące oferty:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto za całość zamówienia

[w zł]

1

DRUKARNIA BIAŁY KRUK 
MILEWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Tygrysia 50, Sobolewo
15 – 590 Białystok

3 832,50

2

PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz
ul. Zwycięstwa 10
15 – 703 Białystok

2 380,05

oferta odrzucona

3

Usługi Poligraficzne 
Bogdan Kokot vel Kokociński
ul. Nowa Osada 21A
57 – 400 Nowa Ruda

3 150,00

4

VEGA Studio Adv.
Tomasz Müller
ul. Grudziądzka 22/3a
82 – 500 Kwidzyn

9 040,50

oferta odrzuconaJedynym kryterium wyboru oferty była cena.

 

Odrzucono oferty nr 2 i 4 ze względu na niespełnienie wszystkich warunków postępowania – brak dołączenia do oferty wymaganych min. 3 publikacji o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

 

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną 
przez Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński z siedzibą w Nowej Rudzie.

PREZES LGD
(-) Jolanta Wrotkowska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się