Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2016-09-08
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – SZKOLENIA
Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń LGD zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA: RADY, PRACOWNIKÓW BIURA 
ORAZ POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA PODEJMOWANIU 
I ROZWIJANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W przewidzianym w zapytaniu ofertowym czasie otrzymano następujące oferty:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto

[w zł]

1

KROPKA

Os. Bolesława Śmiałego, 60-682 Poznań

Wykładowca: Grzegorz Cetner

3 200,00

2

TRAINING HOUSE Iwona Wenecka Stramowska

ul. Gdańska 123, 85-021 Bydgoszcz

Wykładowca: Katarzyna Jórga

3 200,00


Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Nie odrzucono żadnej oferty.

W związku z tym, że w zapytaniu ofertowym nie wskazano mechanizmu wyboru wykonawcy w przypadku jednakowej ceny, wezwano oferentów do złożenia ofert dodatkowych o cenie nie wyższej niż pierwotnie złożona.

W przewidzianym czasie wpłynęły następujące oferty dodatkowe:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto

[w zł]

1

KROPKA

Os. Bolesława Śmiałego, 60-682 Poznań

Wykładowca: Grzegorz Cetner

2 900,00

2

TRAINING HOUSE Iwona Wenecka Stramowska

ul. Gdańska 123, 85-021 Bydgoszcz

Wykładowca: Katarzyna Jórga

2 950,00


Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę KROPKA.

PREZES LGD
(-) Jolanta WrotkowskaEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się