Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2019-11-06
PROJEKT GRANTOWY „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I AKTYWNA PROMOCJA UJŚCIA BARYCZY” NA FINISZU REALIZACJI

PROJEKT GRANTOWY „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I AKTYWNA PROMOCJA UJŚCIA BARYCZY” NA FINISZU REALIZACJI.

Zakończyła się realizacja wszystkich zadań grantowych w ramach projektu grantowego „Rozwój infrastruktury turystycznej i aktywna promocja Ujścia Baryczy” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020. Przed nami ostatnie rozliczenia płatności z grantobiorcami oraz rozliczenie całości wydatków z UMWD.
Projekt grantowy obejmował zadania w zakresie:
doposażenia 3 podmiotów kultywujących dziedzictwo lokalne, 
aktywnej promocji regionu poprzez wydanie 3 publikacji, organizację 4 wydarzeń promujących region oraz wydanie 5 rodzajów materiałów promocyjnych
powstania 7 obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.
W jego ramach wsparliśmy finansowo 15 podmiotów – osób fizycznych reprezentujących nieformalne grupy oraz organizacji pozarządowych. Finansowanie wynosiło 100% poniesionych wydatków, z czego 80% kwoty płatne było zaliczkowo po podpisaniu umowy, a 20% po przedstawieniu i zaakceptowaniu sprawozdania końcowego.
Cieszy nas, że wszyscy nasi grantobiorcy zrealizowali swoje zadania zgodnie z założeniami, harmonogramem i zawartymi umowami o powierzenie grantu. 
W ramach projektu grantowego realizowane były następujące zadania:
1. „Teatrzyk Małego Widza jako lokalny animator kultury”, grantobiorca: Danuta Milkiewicz  w imieniu Teatrzyku Małego Widza - w ramach realizacji zadania Teatrzyk Małego Widza został doposażony  m.in. w zestaw nagłaśniający, pomoce, gry animacyjno – integracyjne, wytwornice śniegu, dymu, mgły itp., co przyczyni się do jeszcze większej atrakcyjności spektakli i działań wspomagających kultywowania lokalnych tradycji i dziedzictwa;
2. „Spotkania pod chmurką”, grantobiorca: Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” ze Ślubowa – w wyniku realizacji zadania powstało niezwykłe miejsce rekreacji i edukacji wyposażone w m.in. wiaty wraz ze sprzętem towarzyszącym, grill, ścieżkę zmysłów, ogródek ziołowy, panele edukacyjne itp.;
3. Doposażenie zespołu śpiewaczego Osetnopolanie,  grantobiorca: Anna Demkowicz w imieniu zespołu Osetnopolanie – w ramach zadania zespół został doposażony w m.in.  elementy strojów ludowych, zestaw nagłaśniający i sprzęt muzyczny;
4. „Cztery pory roku nad Baryczą”, grantobiorca: Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza – w wyniku realizacji projektu m.in. powstały 2 publikacje promujące nasz region:  „Cztery pory roku nad Baryczą. Przyroda i zabytki” –album fotograficzny autorstwa Ireny Bulczyńskiej oraz „Cztery pory roku nad Baryczą. Legendy, zwyczaje i obrzędy” – opowieść o kulturze społecznej autorstwa Elżbiety Maćkowskiej;
5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej – Łąkowej w m. Góra, grantobiorca: Gmina Góra – w ramach zadania powstał plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców obszaru;
6. „Aktywnie w Ujściu Baryczy”, grantobiorca: Joanna Lorenc w imieniu Klubu Endorfiny Wąsosz – w ramach realizacji zadania m.in. przeprowadzono cykl spotkań promocyjno – sportowych dla mieszkańców naszego obszaru oraz zorganizowano wydarzenie promocyjne -  Bieg po Endorfiny;
7. „Ujście Baryczy – i jedziesz w dobrym kierunku!”, grantobiorca: Stowarzyszenie „Młodzi Młodym” – w wyniku realizacji zadania m.in. powstała publikacja promocyjna „Cztery pory roku nad Baryczą. Ujście Baryczy wczoraj i dziś” – album fotograficzny autorstwa Arkadiusza Gortycha, wydano 5 rodzajów materiałów promocyjnych (pocztówki, magnesy z notesem, długopisy, smycze, znaczki typu button), zorganizowano wydarzenie promocyjne – Rajd rowerowy;
8. Boisko treningowe w miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz, grantobiorca: Stowarzyszenie „Orla” Wąsosz – w ramach zadania wykonano m.in. renowację płyty boiska treningowego, zakupiono bramki, siatki i piłkochwyty, dzięki czemu powstało na obszarze kolejne miejsce sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców;
9. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, gmina Wąsosz, grantobiorca: Gmina Wąsosz – dzięki realizacji zadania powstał plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców regionu wyposażony w różne urządzenia zabawowe;
10. Doposażenie sekcji muzycznych i plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie, grantobiorca: GOK Niechlów – w ramach zadania zakupiono m.in. sprzęt nagłaśniający na potrzeby sekcji muzycznych oraz piec do wypalania ceramiki, koło garncarskie wraz z osprzętem na potrzeby sekcji plastycznej, co umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów w pracy nad zachowaniem dziedzictwa lokalnego;
11. Eko rodzina – promuje region, grantobiorca: Stowarzyszenie Kulturalni z natury, Niechlów – w wyniku realizacji zadania zorganizowano m.in. imprezę promującą region, opartą na lokalnych zasobach, mającą również charakter edukacyjny w kwestii ekologii i ochrony środowiska;
12. Siłownia zewnętrzna wzbogaceniem infrastruktury rekreacyjnej Sicin i okolic, grantobiorca: Stowarzyszenie Siedmiu – dzięki realizacji zadania powstało miejsce atrakcyjne rekreacyjno – sportowo – turystycznie – siłownia zewnętrzna;
13. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej we wsi Naratów poprzez budowę siłowni zewnętrznej, grantobiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów – istniejące miejsce spotkań lokalnej społeczności zostało wzbogacone w wyniku realizacji zadania o siłownię zewnętrzną służącą mieszkańcom Naratowa i okolicznych wsi;
14. Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Łękanów, grantobiorca: Stowarzyszenie Warsztat Przyszłości w Łękanowie – w ramach zadania w centralnym punkcie wsi zamontowano urządzenia siłowni napowietrznej, co umożliwiło wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej obszaru;
15. Barycz – Ujście Kultury, grantobiorca: Grupa Inicjatywy Turystycznej Sezesko – w wyniku realizacja zadania zostało m.in. zorganizowane wydarzenie promujące region z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrodniczych naszego obszaru – spływ kajakowy rzeką Barycz.
Cały projekt grantowy opiewał na kwotę 263 711,00 zł. Gratulujemy wszystkim grantobiorcom pomysłów i wytrwałości w ich realizacji. 
Przypominamy, że właśnie trwa nabór na kolejny projekt grantowy „ Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i do realizacji zadań sprzyjających rozwojowi lokalnemu.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się