Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2014-03-11
Nabór wniosków 2014
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 ogłasza konkursy:


 tematyczny na operacje:

1.  Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się 
do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 223 085,59 zł

w następujących tematach: Przedsięwzięcie nr 1 Turystyka w Ujściu Baryczy:

– oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych;

– obiekty infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej.


ogólny na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 - limit dostępnych środków : 220 745,89 zł


Termin składania wniosków: od dnia 07.04.2014 r. do dnia 22.04.2014 r. do godziny 12.00.


Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200.


Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w dwóch egzemplarzach.


1.     Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursu tematycznego:

Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, czyli spełnić łącznie trzy warunki:

- wpisywać się w co najmniej jeden cel ogólny związane z tematem rozpisanego konkursu

- wpisywać się w co najmniej jeden cel szczegółowy związane z tematem rozpisanego konkursu

- wpisywać się w przedsięwzięcie związane z tematem rozpisanego konkursu

2.     Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursu ogólnego:

 Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR

3.Operacja musi w ramach konkursu tematycznego i ogólnego uzyskać w ramach oceny zgodności 
z lokalnymi kryteriami

·          minimum 5 pkt. na 10 pkt.  w przypadku działania Małe projekty

·          minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Odnowa i rozwój wsiFormularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl 
oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wypełnienia wniosku, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200, tel. 65/544 36 40, 
e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.  Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD:

1.       Lokalne kryteria wyboru.

2.       Karta oceny zgodności operacji z LSR.

3.       Karta oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się