Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2020-12-10
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA W DOBIE PANDEMII
Rok 2020 wszystkim zapadnie w pamięć przede wszystkim z powodu pandemii wirusa Sars-Cov2. Odbija się ona głównie na naszym zdrowiu ale również dezorganizuje życie zawodowe i rodzinne, ogranicza kontakt z klientami, utrudnia bezpośrednie dotarcie do beneficjentów. Utrudnione są wszelkie spotkania - Walne zebranie członków, posiedzenia Rady czy Zarządu stowarzyszenia, które często są jednostką sprawczą działalności organizacji pozarządowej,  jaką jest LGD. Ważne było dla nas, by dostęp do pracowników biura mimo, że niekiedy utrudniony, był zawsze możliwy dzięki chociażby mediom elektronicznym – mail, telefon, portale społecznościowe itp. Podczas pierwszej fali pandemii pracownicy biura realizowali zadania w trybie zdalnym, a druga fala spowodowała pracę w trybie hybrydowym – naprzemiennie  - jeden pracownik w biurze, jeden zdalnie, przy zachowaniu jednocześnie wszelkich wymogów sanitarnych.
 Niestety działania aktywizacyjne, animacyjne i promocyjne Ujścia Baryczy zostały znacznie okrojone. Pierwszą „ofiarą” pandemii był Jarmark Wielkanocny, który planowaliśmy zorganizować po raz pierwszy, na wyraźną prośbę mieszkańców. Przygotowania były już bardzo zaawansowane, wystawcy gotowi do  zaprezentowania swoich prac, a organizacje współpracujące z nami chętne do pomocy i zaangażowania swoich sił. Niestety lockdown zmusił nas od odwołania imprezy, z którą wiele osób wiązało nadzieje na miłe spotkanie,  jak również na zasilenie domowego budżetu ze sprzedaży misternie wyprodukowanych ozdób czy specjałów kulinarnych. Podobny los spotkał spływ kajakowy, rajd rowerowy, Jarmark Bożonarodzeniowy i wiele innych aktywności, które wypełniają naszą pracę i którym oddajemy się bezgranicznie. Oczywiście biuro nigdy nie narzeka na brak pracy, jednak wszystko, co związane z aktywnością społeczną przysparza nam najwięcej satysfakcji i radości. Bardzo nam szkoda zawieszonej współpracy z Ośrodkiem Dziennego Pobytu Osób Starszych, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince, domami kultury, Biblioteką Publiczną w Górze i wieloma innymi organizacjami, które z satysfakcją wspieramy ofiarując naszą pracę aktywizacyjną – wiele niezrealizowanych zadań czeka w kolejce na lepsze, wolne od wirusa czasy i wierzymy, że szybko one nadejdą, bo ten rodzaj zaangażowania, choć jest bardzo wymagający, daje nam zwrotnie wiele satysfakcji, radości i poczucia, że jesteśmy potrzebni.
Działania Lokalnej Grupy  reguluje Lokalna Strategia Rozwoju wraz Planem Komunikacji, który wskazuje, jakie zadania czekają na realizację w danym roku. Zgodnie z LSR i harmonogramem  LGD przeprowadziła założone na 2020 rok nabory wniosków, tak więc wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju nie zostało zaburzone. Ogłoszono 2 nabory wniosków związane z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną i zachowaniem historycznego dziedzictwa lokalnego. Wnioski o przyznanie pomocy złożyły wszystkie gminy członkowskie, a wybrane do dofinansowania zostały wnioski Gminy Góra pt.: Przebudowa dawnych murów obronnych w miejscowości Góra- etap I oraz Gminy Niechlów pt.: Miejsce przyjazne rowerzystom w Gminie Niechlów, wzbogaceniem infrastruktury turystyki rowerowej obszaru LGD „Ujście Baryczy”. Trzeci wniosek  pt.: Utworzenie „Przystani rowerowej” w Wąsoszu sposobem na rozwój infrastruktury rowerowej obszaru LGD „Ujście Baryczy” złożyła gmina Wąsosz, jednak limit dostępnych środków nie pozwolił na dofinansowanie tego projektu.

 W tym celu Rada LGD, która odpowiedzialna jest za wybór i ocenę wniosków wzięła  udział w szkoleniach, podczas których utrwaliła procedury dotyczące naborów i oceny  wniosków w oparciu o kryteria wyboru zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. Odbyły się  również konsultacje indywidualne przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych udziałem w naborach oraz tych osób czy organizacji pozarządowych, które z dofinansowania już skorzystały, a obecnie realizują i rozliczają swoje projekty. Wspieramy naszych beneficjentów na wszystkich etapach realizacji wniosku, podczas jego tworzenia, rozliczenia, kontroli i zakończenia projektu, nigdy jednak nie podejmujemy za beneficjentów decyzji, nie wypełniamy ich wniosków i nasze działania podejmujemy na wyraźne życzenie beneficjenta. Z doradcą można się umówić na konsultacje telefoniczne lub mailowe po wcześniejszym kontakcie (tel. 65 30 700 30 lub 536 408 818), w celu zapewnienia sprawnej i niekolidującej z innymi spotkaniami obsługi doradczej. 
Wszystkie planowane w ramach PROW 2014-2020 nabory zostały już zakończone, jednak pojawiła się szansa na  uruchomienie w 2021 roku dodatkowego naboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Dodatkowe środki pochodzić mają z tzw. różnic kursowych waluty euro oraz „oszczędności” z innych działań  i szacujemy, że uda nam się dofinansować projekty kilku beneficjentów. Obecnie UMWD jest w trakcie przeliczania i ustalania kwoty nadprogramowych środków. O ewentualnym terminie naboru będziemy zainteresowanych informować na stronie www.ujsciebaryczy.pl oraz na portalu społecznościowym stowarzyszenia. Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji, które tam zamieszczamy 
Jolanta Wrotkowska
Prezes LGD Ujście Baryczy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się