Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2012-03-21
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

1

III/MP/1

Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Miasta i Gminy

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań i rekreacji przy spółdzielni posesja ul. Starogórska 18

Góra, ul. Starogórska 18a-18c, dz. nr 938/5

13 228,00

2

III/MP/2

Górowski Klub Jeździecki „Cwał”

Opracowanie szlaku konnego na obszarze działania LGD Ujście Baryczy

Góra, Mickiewicza 17

22 659,97

3

III/MP/3

Bartosz Wawrzyniak

Prace związane z wymianą i modernizacją pokrycia dachowego obiektu zabytkowego oraz promocja regionu Ujście Baryczy

Stara Góra, dz. nr 167

25 000,00

4

III/MP/4

Gmina Niechlów

Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw

Lipowiec, dz. nr 87

7 600,00

5

III/MP/5

Gmina Niechlów

Świetlica wiejska w Świerczowie – centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont

Świerczów, dz. nr 56

5 418,00

6

III/MP/6

Gmina Niechlów

Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw

Łękanów, dz. nr 87

7 600,00

7

III/MP/7

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Michała w Osetnie

Osetno, kaplica przedpogrzebowa (XVII w.) Remont dachu oraz remont elewacji

Osetno, dz. nr 156

24 084,42

8

III/MP/8

Gmina Góra

Wykonanie elewacji na budynku komunalnym w m. Czernina ul. Narutowicza 13

Czernina, ul. Narutowicza 13, 
dz. nr 553/1

10 340,00

9

III/MP/9

Gmina Wąsosz

Wykonanie placu zabaw, małej architektury na amfiteatrze w Wąsoszu

Wąsosz, ul. Korczaka,

dz. nr 520/5

25 000,00

10

III/MP/10

Gmina Wąsosz

Remont elewacji frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Wąsoszu

Wąsosz, Pl. Wolności 17, 
dz. nr 433

12 375,00

11

III/MP/11

Gmina Wąsosz

Utwardzenie placu spotkań społeczności lokalnej na części działki nr 519/5 
w Wąsoszu

Wąsosz, ul. Korczaka,
dz. nr 519/5

25 000,00

12

III/MP/12

Gmina Wąsosz

Wykonanie wodotrysku na amfiteatrze w Wąsoszu

Wąsosz, ul. Korczaka,

dz. nr 520/5

17 996,21

13

III/MP/13

Stowarzyszenie „Orla” Wąsosz

Utwardzenie części placu spotkań na działce nr 519/5 w Wąsoszu

Wąsosz, ul. Korczaka,
dz. nr 519/5

25 000,00

14

III/MP/14

Dom Kultury w Górze

Święto Plonów w Gminie Góra

Góra, ul. Sportowa 1

14 000,00

15

III/MP/15

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kresowiak”

Krzewienie kultury ludowej – Konkurs Kolęd i Festiwal Kultury Ludowej

Witoszyce 10

9 005,85

 


 

 

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III 
– ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

1

III/O/1

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Marcina B.H. 
w Sicinach

Renowacja elewacji frontowej Kościoła Parafialnego p.w. św. Marcina B.H. 
w Sicinach

Siciny, dz. nr 35/1

262 850,00

2

III/O/2

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Marcina B.H. 
w Sicinach

Renowacja elewacji wschodniej Kościoła Parafialnego p.w. św. Marcina B.H. 
w Sicinach

Siciny, dz. nr 35/1

163 900,00

3

III/O/3

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Michała Archanioła
w Osetnie

Osetno, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIIIw.). Remont elewacji kościoła - etap I

Osetno, dz. nr 159

220 061,00

4

III/O/4

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Michała Archanioła
w Osetnie

Osetno, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIIIw.). Remont dachu, etap II – wymiana pokrycia hełmu wieży

Osetno, dz. nr 159

139 503,00

5

III/O/5

Gmina Wąsosz

Rewitalizacja rynku miasta Wąsosz – mała architektura

Wąsosz, Pl. Wolności, 
dz. nr 737, 430/2

100 000,00

6

III/O/6

Gmina Góra

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej

Gola Górowska,
dz. nr 166/2, 166/3

175 891,00

 

 

 

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III 
– TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

1

III/M/1

Tomasz Szwechłowicz

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

Lubiel 31

100 000,00

2

III/M/2

Agnieszka Jolanta Szwechłowicz

Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe

Lubiel 31

78 995,00

3

III/M/3

Rafał Grzegorz Semenków

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich

Wąsosz, ul. Świerczewskiego 1c/13

93 287,00

4

III/M/4

Robert Malski

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Wioska 19

80 000,00

 

 

 

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III 
– RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

1

III/R/1

Grzegorz Paweł Paszkowski

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

Płoski 52

100 000,00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się