Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2014-05-06
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

Lokalizacja

operacji

Informacja o zgodności/ niezgodności operacji z LSR

Kwota dofinansowania

punktacja

Nr identyfikacyjny ARiMR

NIP

1

VIII/O/3

Gmina Góra

Przebudowa boiska w m. Czernina

Czernina, 
dz. nr 117/1

zgodna

37 650,00

7,00

062540875

6931940518

2

VIII/O/4

Gmina Niechlów

Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację

Szaszorowice, dz. nr 336/3

zgodna

47 434,00

6,17

063972191

6931940470

3

VIII/O/1

Gmina Góra

Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Strumienna

Strumienna, 
dz. nr 9

zgodna

26 688,00

5,00

062540875

6931940518

4

VIII/O/2

Gmina Góra

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Czernina Dolna, dz. nr 253/2

zgodna

108 943,00

5,00

062540875

693194


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się