Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2013-02-25
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs 
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:


1.     Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej   osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 200 000,00 zł

2.       Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 - limit dostępnych środków : 500 000,00 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 266 900,00 zł – nabór ostatni

4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- limit dostępnych środków: 368 055,60 zł  - nabór ostatni

Termin składania wniosków: od dnia 04.04.2013 r. do dnia 18.04.2013 r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz 
z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.       Każda operacja musi być zgodna z:

·         co najmniej jednym celem ogólnym,

·         co najmniej jednym celem szczegółowym,

·         co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju

2.       Operacja musi uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

·         minimum 5 pkt. na 10 pkt.  w przypadku działania Małe projekty

·         minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi

·         minimum 3 pkt. na 9 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

·         minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest 
w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl, a także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200, tel. 65/544 36 40, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dolnyslask.pl oraz www.arimr.gov.pl

 

LGD  „Ujście Baryczy” udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się