Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

 
 
1
   ...  
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
47
 
 
PRACA BIURA LGD W DNIU 04.06.2021r.
2021-06-01
Informujemy, dzień 04.06.2021r. (piątek) jest dniem wolnym pracowników biura LGD za dzień 01.05.2021.
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W DNIU 02.06.2021
2021-05-25
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 02 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie Prezesa z działalności LGD w roku 2020r.
3. Absolutorium dla Zarządu za rok 2020.
4. Wybory członka Rady  - wygaśnięcie mandatu w związku ze śmiercią członka.
5. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i procedur.
6. Bieżąca działalność LGD.
7. Wolne głosy.
8. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 02 czerwca 2021 roku o godz. 13.15.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 90 min.

PREZES ZARZĄDU LGD UŚCIE BARYCZY
     (-) Jolanta Wrotkowska

2021-05-11
Grant "Piękna, zdrowa i zadbana" realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie  został wczoraj zaingurowany pierwszymi zajęciami z zakresu wizażu i makijażu. Panie podzielone na dwie grupy szkoleniowe pod czujnym okiem p. Pauliny i p. Moniki z Prestige Paulina Antonicka - Fryzjerstwo & Kosmetyka poznały podstawy makijażu dziennego. Kolejne zajęcia już wkrótce.  Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy
PRACA BIURA LGD W DN.02.04.2021
2021-04-01
Informujemy, że w dniu 02.04.2021 (piątek) pracownicy biura LGD pracują zdalnie, Kontakt telefoniczny 536 408 818
2021-03-31
Serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły nam każdego dnia
i dawały nadzieję na lepsze jutro!
Zarząd, pracownicy LGD Ujście Baryczy
2021-03-18
Z wielką radością informujemy, że rozpoczęliśmy proces podpisywania umów z grantobiorcami na projekt grantowy 1/2019/G - Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy, realizowany w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020. Już wkrótce nasi Beneficjenci rozpoczną realizację zaplanowanych przez siebie zadań - licznych szkoleń i wydarzeń. Mamy nadzieję, że trwająca pandemia nie pokrzyżuje planów i nie wszystkie zadania będą musiały się odbyć w wersji on-line.
 
 
1
   ...  
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
47
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się