Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2015-11-30
Ankieta dla przedsiębiorców obszaru LGD Ujście Baryczy

Ankieta dla przedsiębiorców obszaru LGD Ujście Baryczy

Ogólne dane o przedsiębiorstwie:

1. Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej:

    □  przed 1990        □  1990 -1995        □  1996 – 2000      □  2001 – 2005       □  2006 – 2010      □  po 2010       

2. Forma organizacyjno – prawna: 

    □ przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej                     □ spółka cywilna                      □ spółka jawna

    □ spółka partnerska                           □ spółka komandytowa                    □ spółka komandytowa akcyjna

    □ spółka z o.o.               □ spółka akcyjna                □ przedsiębiorstwo państwowe             □ spółdzielnia

    □ inna (jaka?): …………………………………….

3. Lokalizacja siedziby podmiotu gospodarczego (proszę wpisać nazwę gminy): ……………………………………………………………………………………..

4. Przedsiębiorstwo obecnie prowadzi działalność gospodarczą w sektorze:

  □ produkcyjnym                           □ usługowym (w tym, turystyka i gastronomia)                        □ handlowym

  w branżach (proszę wpisać nazwy np. meblowa, spożywcza, elektroniczna, etc.): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Przedsiębiorstwo obecnie prowadzi działalność głównie na obszarze:

  □ gminy           □ powiatu           □ województwa       □ kraju         □ Unii Europejskiej           □ całego świata

6. Obecne zatrudnienie w przedsiębiorstwie:

  □ 1 osoba       □ 2 – 4 osoby         □ 5 – 10 osób       □ 10 – 20 osób        □ 30 – 50 osób           □ 51 – 100 osób

  □ 101 – 150 osób                      □ 151 – 200 osób                  □ 201 – 250 osób                     □ powyżej 250 osób 

 

Działalność na obszarze:

1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z tego, że prowadzi działalność gospodarczą na obszarze LGD „Ujście Baryczy”?

□ zdecydowanie tak

□ raczej tak

□ trudno powiedzieć

□ raczej nie

□ zdecydowanie nie

2. Jak Pani/Pan sądzi czy w ciągu najbliższego roku będziecie Państwo potrzebować w firmie nowych pracowników?

□ na pewno nie

□ raczej nie

□ trudno powiedzieć

□ tak, będziemy potrzebować 1 osobę

□ tak, będziemy potrzebować 2 osoby

□ tak, będziemy potrzebować od 3 do 5 osób

□ tak, będziemy potrzebować powyżej 5 osób

3. Czy Państwa pracownicy uczestniczyli w ostatnim roku w szkoleniach lub kursach?

□ żaden z pracowników 

□ mniej niż połowa

□ więcej niż połowa

□ większość pracowników

□ wszyscy pracownicy

□ trudno powiedzieć

4. Dlaczego Państwa pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach lub kursach?

□ nie było takiej potrzeby merytorycznej

□ trudno było znaleźć zastępstwo na czas szkolenia pracownika

□ pracownicy nie mieli motywacji do dokształcania się

□ nie było odpowiedniej oferty interesujących szkoleń

□ kursy/szkolenia były zbyt drogie

□ nie udało się uzyskać zewnętrznego dofinansowania do szkoleń

□ inne powody (jakie?) ………………………………………………………………….

5. W ramach LGD przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do projektów tworzących miejsca pracy.           W jakim zakresie chcieliby Państwo otrzymać takie dofinansowanie?
(Proszę zaznaczyć max 3 najważniejsze)

□ Rozszerzenie działalności o nowy zakres produktu lub usługi

□ Zakup maszyn i urządzeń

□ Budowa/rozbudowa, modernizacja posiadanych obiektów

□ Zakup nowych technologii, licencji, oprogramowania

□ Wyjazdy na targi i wystawy branżowe

□ Promocja i marketing

□ Pomoc prawna

□ Stworzenie systemu dystrybucji poza obszarem

□ Poszerzanie lokalnego rynku zbytu

□ W innym zakresie (jakim?) .............................................

6. Które grupy według Pani/Pana są szczególnie defaworyzowane w dostępie do lokalnego rynku pracy?

(Proszę zaznaczyć max 3 najważniejsze)

□ Młodzi do 25 lat, absolwenci szkół i uczelni                             

□ Długotrwale bezrobotni                        

□ Niepełnosprawni

□ Kobiety wracające na rynek pracy po okresie wychowania dzieci

□ Osoby powyżej 50 roku życia           

□ Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

□ Osoby samotnie wychowujące dzieci

□ Osoby opuszczające zakłady karne

□ Inne (jakie?) .............................................

                  

8. Jak ocenia Pani/Pan ocenia warunki prowadzenia działalności na obszarze LGD „Ujście Baryczy” w zakresie: (wstaw x przy właściwej pozycji)

 

 

ZDECYDOWANIE DOBRZE

DOBRZE

ANI DOBRZE, ANI ŹLE

ŹLE

ZDECYDOWANIE ŹLE

 

Dostępność kadry zarządzającej

 

 

 

 

 

- Dostępność pracowników

 

 

 

 

 

Kwalifikacje pracowników

 

 

 

 

 

Atmosfera tworzona przez mieszkańców

 

 

 

 

 

Pomoc instytucji okołobiznesowych

 

 

 

 

 

Współpraca z administracja publiczną

 

 

 

 

 

Dostęp do kursów i szkoleń

 

 

 

 

 

Warunki infrastrukturalne (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, wywóz śmieci)

 

 

 

 

 

Dostępność komunikacyjna (sieć dróg)

 

 

 

 

 

Ulgi i ułatwienia ze strony samorządów

 

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi

 

 

 

 

 

Lokalny rynek zbytu

 

 

 

 

 

Stabilność i bezpieczeństwo

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się