Tutaj jesteś: LGD „UJŚCIE BARYCZY” » Władze » Komisja Rewizyjna » Niedziela, 27 maj Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Marek Hołtra - Przewodniczący

Danuta First - Sekretarz
Katarzyna Kurdek - Członek


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności oraz określenie terminów i sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień,
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4. Opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Regulamin Komisji Rewizyjnej »