Tutaj jesteś: Aktualności » Zaproszenie na walne 13 kwietnia 2012 » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Zaproszenie na walne 13 kwietnia 2012

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 13 kwietnia 2012 roku na godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze.

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

1. Otwarcie.

2. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD za 2011r.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2011 z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

4. Absolutorium dla Zarządu za 2011r.

5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD w latach 2008- 2012

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w latach 2008- 2012

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2008- 2012

8. Wybór Władz Stowarzyszenia

- Zarząd

- Rada

- Komisja Rewizyjna

9. Przerwa w obradach W przerwie Walnego Zebrania nastąpi ukonstytuowanie się władz stowarzyszenia.

10. Informacja Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach ukonstytuowania się władz w II kadencji

11. Planowane działania do realizacji w III i IV etapie.

12. Wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 13 kwietnia 2012 roku o godz. 9:45. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 3 h. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

PREZES ZARZĄDU

(-)Jolanta Wrotkowska