Tutaj jesteś: Aktualności » Walne Zebranie Członków 29 września 2011 » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Walne Zebranie Członków 29 września 2011

ZAPROSZENIE               

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra -  Niechlów - Wąsosz na dzień 29 września 2011 roku na godz. 1400 w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

               

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

1.       Otwarcie.

2.       Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności bieżącej Stowarzyszenia w 2011r.

3.       Informacja o wpływach z tytułu składek członkowskich.

4.       Weryfikacja listy członków LGD

5.       Zmiany w LSR

6.       Realizacja zadań w drugim półroczu 2011r.

7.       Wolne głosy.

8.       Zamknięcie obrad.

 

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 29 września 2011 roku o godz. 1415.

Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 60 minut.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.