Tutaj jesteś: Aktualności » Walne Zebranie Członków 29 kwietnia 2011 » Piątek, 16 listopad Imieniny: Edmunda, Marii, Marka

Walne Zebranie Członków 29 kwietnia 2011

W dniu 29 kwietnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”, którego głównym punktem porządku obrad było absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia za rok 2010.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2011 r. przeprowadziła kontrolę dokumentów księgowych stowarzyszenia, wniosku o płatność za rok 2010, zestawienia rzeczowo – finansowego pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia. Podczas obrad Walnego Zebrania Członków przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław Pluta wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przychyliło się do wniosku Komisji Rewizyjnej i podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2010.