Tutaj jesteś: Aktualności » Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 15 kwietnia 2011 » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 15 kwietnia 2011

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra -  Niechlów - Wąsosz na dzień 15 kwietnia 2011 roku na godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze.

               

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

1.       Otwarcie.

2.       Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD za 2010r.

3.       Informacja o wpływach z tytułu składek członkowskich.

4.       Absolutorium dla Zarządu za 2010r.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Planowane działania do realizacji w pierwszym półroczu 2011r.

7.       Wolne głosy.

8.       Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 15 kwietnia 2011 roku o godz. 1015.

Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 90 minut.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.