Tutaj jesteś: Aktualności » Składanie wniosków 2013 » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Składanie wniosków 2013

               

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:


1.     Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej   osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 140 000,00 zł

2.       Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 
- limit dostępnych środków : 90 000,00 zł

Termin składania wniosków: od dnia 19.08.2013 r. do dnia 02.09.2013 r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz
z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.       Każda operacja musi być zgodna z:

·         co najmniej jednym celem ogólnym,

·         co najmniej jednym celem szczegółowym,

·         co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju

2.       Operacja musi uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

·         minimum 5 pkt. na 10 pkt.  w przypadku działania Małe projekty

·         minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi

 

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest
w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl
.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200, tel. 65/544 36 40, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dolnyslask.pl oraz www.arimr.gov.pl

 

LGD  „Ujście Baryczy” udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD „Ujście Baryczy”
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi