Tutaj jesteś: Aktualności » Ogłoszenie o naborze wniosków » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”                                          

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 180 000,00 zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 
- limit dostępnych środków : 250 000,00 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”
- limit dostępnych środków: 80 000,00 zł

4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- limit dostępnych środków: 80 000,00 zł

Termin składania wniosków: od dnia 15.04.2011 r. do dnia 10.05.2011 r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze,
ul. Mickiewicza 1/200.

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl, a także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Każda operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym,

- co najmniej jednym celem szczegółowym,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju

Małe projekty – wniosek musi zdobyć minimum 5 pkt. na 10 pkt. możliwych przy ocenie zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Odnowa i rozwój wsi wniosek musi zdobyć minimum 4 pkt. na 10 pkt. możliwych przy ocenie zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wniosek musi zdobyć minimum 3 pkt. na 9 pkt. możliwych przy ocenie zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wniosek musi zdobyć minimum 4 pkt. na 10 pkt. możliwych przy ocenie zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200, tel. 65/544 36 40,
e-mail:
ujscie.baryczy@gora.com.pl.

LGD  „Ujście Baryczy” udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie LGD „Ujście Baryczy”
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi