Tutaj jesteś: Aktualności » nabor_5 » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

nabor_5

       

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:

 

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się
 do osiągnięcia
celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 89 635,82 zł

 

Termin składania wniosków: od dnia 09.06.2014 r. do dnia 23.06.2014 r. do godziny 12.00.

 

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

 

1.       Każda operacja musi być zgodna z:

·          co najmniej jednym celem ogólnym,

·          co najmniej jednym celem szczegółowym,

·          co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju

 

2.       Operacja musi uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami minimum 5 pkt. na 10 pkt.

 

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl  oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200,
tel. 65/544 36 40, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.  Dodatkowe informacje można znaleźć
na stronie www.dolnyslask.pl oraz www.arimr.gov.pl

 

LGD  „Ujście Baryczy” udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.