Tutaj jesteś: Aktualności » Zaproszenie na walne » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Zaproszenie na walne

                    


ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 18 grudnia 2015 roku o godz. 1300 w sali 110 UMiG w Górze

 

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

1.                    Otwarcie.

2.                    Wybór członków Rady LGD.

3.                    Przedstawienie projektu LSR dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022

4.                    Głosowanie nad przyjęciem projektu LSR

5.                    Wolne głosy.

6.                    Zamknięcie obrad.

 

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 18 grudnia 2015 roku o godz. 1315.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 1h 30 min.

 

Projekt LSR zostanie zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl najpóźniej na 2 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Członków.

 

Prezes LGD

(-)Jolanta Wrotkowska