Tutaj jesteś: Aktualności » ZAPROSZENIE NA WALNE » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

ZAPROSZENIE NA WALNE

                    

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 29 października 2015 roku o godz. 1300 w sali 110 UMiG w Górze

 

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

1.                    Otwarcie.

2.                    Sprawozdanie z prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.

3.                    Odwołanie Rady LGD w związku z zakończeniem okresu programowania PROW 2007-2013.

4.                    Zmiany w Zarządzie LGD w związku ze złożonymi rezygnacjami.

5.                    Weryfikacja członkowstwa w stowarzyszeniu.

6.                    Plany działalności LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

7.                    Wolne głosy.

8.                    Zamknięcie obrad.

 

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 29 października 2015 roku o godz. 1315.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 1h 30 min.

 

Wszystkich nieaktywnych członków stowarzyszenia, nieopłacających składek członkowskich lub niewyrażających woli współpracy z LGD w nowym okresie programowania, proszę
o jednoznaczną deklarację dalszego członkowstwa lub ewentualnie o złożenie pisemnej rezygnacji z członkowstwa w LGD Ujście Baryczy.