Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

Praca biura LGD w dniach 22-24.05.2019
2019-05-21
Informujemy, że w dniach 22 - 24. 05. 2019r. pracownicy biura LGD przebywają na wizycie studyjnej. W sprawach pilnych kontakt telefoniczny 536 408 818.
2019-05-20
Działając na podstawie § 31 ust. 1 oraz  § 32 ust. 1 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, zawiadamiam, że dnia 30 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie biura LGD – 
ul. Armii Polskiej 11 – 13, pokój 11 (budynek DK w Górze) odbędzie się posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”.
Posiedzenie Rady przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie.
2. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów na działanie 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.
3. Zamknięcie.

Proszę członków Rady o punktualne i niezawodne przybycie.
   

 PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Ludwik Skoczylas

2019-05-13
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza w dniu 27 maja 2019 r. doradców WODR, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, prywatnych podmiotów doradczych oraz innych instytucji działających na rzecz promocji produktów lokalnych, a także właścicieli firm działających na obszarach wiejskich, zainteresowanych kreowaniem strategii promocji produktów za pośrednictwem mediów społecznościowych na szkolenie nt.: „Wykorzystanie mediów społecznościach w promowaniu produktów lokalnych”. 
2019-04-26
W dniu 25.04.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Ujście Baryczy, którego jednym z głównych punktów porządku obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018. 
2019-04-25
Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.


ZOBACZ WSZYSTKIE

Polecamy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się