Tutaj jesteś: Aktualności » Nabór wniosków » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”
- limit dostępnych środków: 140 035,00 zł

4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- limit dostępnych środków: 186 613,00 zł

Termin składania wniosków: od dnia 23.12.2013 r. do dnia 10.01.2014 r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze,
ul. Mickiewicza 1/200.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.       Każda operacja musi być zgodna z:

·          co najmniej jednym celem ogólnym,

·          co najmniej jednym celem szczegółowym,

·          co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w Lokalnej Strategii Rozwoju

2.       Operacja musi uzyskać w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

·          minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

·          minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl, a także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200, tel. 65/544 36 40, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dolnyslask.pl oraz www.arimr.gov.pl

 

LGD  „Ujście Baryczy” udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.